ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380595
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  380595
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanchanapisekwittayalai Phetchabun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านน้ำอ้อม
ตำบล :
  น้ำชุน
อำเภอ :
  หล่มสัก
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67110
โทรศัพท์ :
  056-824544
โทรสาร :
  056824544
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/02/2538
อีเมล์ :
  kanchanapisek_pb@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหล่มสัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำชุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:42:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์


นายพีระวัตร จันทกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน