ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380597
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  380597
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หล่มเก่าพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LOMKAOPHITTHAYAKOM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหล่มเก่า
ตำบล :
  หล่มเก่า
อำเภอ :
  หล่มเก่า
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67120
โทรศัพท์ :
  056-709283
โทรสาร :
  056-709584
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2493
อีเมล์ :
  lkpschool@lkp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หล่มเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 11:47:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม


นายเสรี เปรมปรีดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน