ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380598
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  380598
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองราดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangradwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกกกะทอน
ตำบล :
  นาซำ
อำเภอ :
  หล่มเก่า
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67120
โทรศัพท์ :
  056-917476
โทรสาร :
  056-917476
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2524
อีเมล์ :
  muangrad@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาซำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม


นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน