ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380599
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032001
รหัส Obec 6 หลัก :
  380599
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิยมศิลป์อนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Niyomsilp Anusorn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้าน
ตำบล :
  ท่าโรง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-791426
โทรสาร :
  056792132
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กุมภาพันธ์ 2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:42:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์


นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน