ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380602
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  380602
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ซับสมบูรณ์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  subsombunwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านฟุบสะแก
ตำบล :
  ซับสมบูรณ์
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67180
โทรศัพท์ :
  056-713944
โทรสาร :
  056811108
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/07/2534
อีเมล์ :
  subwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:24:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม


นางรัชดา ผูกพยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน