ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380603
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032005
รหัส Obec 6 หลัก :
  380603
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกปรงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khokprongwittayakhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกปรง
ตำบล :
  โคกปรง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-926692
โทรสาร :
  0-5692-6692
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มีนาคม 2534
อีเมล์ :
  Khokprong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวิเชียรบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:08:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม


นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]