ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองศรีเทพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380606
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  380606
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองศรีเทพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangsritep
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาตะกรุด
ตำบล :
  ศรีเทพ
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-784072
โทรสาร :
  056784071
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กรกฎาคม 2505
อีเมล์ :
  msts_muang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:02:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองศรีเทพ


นายกิติศักดิ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2