ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380607
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  380607
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาสนุ่นวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nasanunwitthayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน249
ตำบล :
  นาสนุ่น
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-726502
โทรสาร :
  056920633
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/03/2535
อีเมล์ :
  nasanunwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสนุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  115 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13:49:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม


นางสุพิชญา เหล็กแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน