ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380608
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032010
รหัส Obec 6 หลัก :
  380608
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองไผ่
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-781622
โทรสาร :
  056-781623
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/01/2507
อีเมล์ :
  nongphai.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:59:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองไผ่


นายพัชริน ภู่ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน