ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380610
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  380610
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาเฉลียงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nachaliang Pittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห้วยน้ำบ่อ
ตำบล :
  นาเฉลียง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67220
โทรศัพท์ :
  056-789222
โทรสาร :
  056-789222
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 /06/2521
อีเมล์ :
  Nachaliang2521@gmai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เฉลียงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08:50:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม


นายสมจิตร รอดเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน