ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380611
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032013
รหัส Obec 6 หลัก :
  380611
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าด้วงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thaduangpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านไทรงาม
ตำบล :
  ท่าด้วง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  0825722965
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3/02/2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าด้วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 17:16:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม


นางน้ำผึ้ง จันเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน