ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380612
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032014
รหัส Obec 6 หลัก :
  380612
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงสามพันวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUNGSAMPHANWITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านซับสมอทอด
ตำบล :
  ซับสมอทอด
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-731263
โทรสาร :
  056731894
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/08/2519
อีเมล์ :
  bsw_pbn@yahoo.com,bsw@bwit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตไผ่สามพัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 06:34:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม


นายมนตรี สำเภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน