ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380615
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032017
รหัส Obec 6 หลัก :
  380615
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีมงคลวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srimongkhonwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านศรีมงคล
ตำบล :
  ศรีมงคล
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056928286
โทรสาร :
  056928286
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กุมภาพันธ์ 2537
อีเมล์ :
  srimkwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตไผ่สามพัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 15:18:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม


นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน