ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380616
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  380616
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำหนาววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namnaowittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านน้ำหนาว
ตำบล :
  น้ำหนาว
อำเภอ :
  น้ำหนาว
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67260
โทรศัพท์ :
  056-705788
โทรสาร :
  056705116
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2524
อีเมล์ :
  namnaowittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำหนาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:03:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม


นายสุนทร ระดมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน