ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังโป่งศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380618
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  380618
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังโป่งศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangpongsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านวังโป่ง
ตำบล :
  วังโป่ง
อำเภอ :
  วังโป่ง
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67240
โทรศัพท์ :
  ‭056-786-435
โทรสาร :
  ‭056-786-435
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 ม.ค. 36
อีเมล์ :
  wangpongsuksa@wpspb.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังโป่งศึกษา


นายมานะ มะสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน