ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380619
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  380619
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แคมป์สนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Campson wittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านเหล่าหญ้า
ตำบล :
  แคมป์สน
อำเภอ :
  เขาค้อ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67280
โทรศัพท์ :
  056-750334
โทรสาร :
  056750334
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2519
อีเมล์ :
  campsonschool2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแคมป์สน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 15:04:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม


นายจุลินทร์ น้ำค้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน