ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380620
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  380620
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RomklaokhoPhetchabun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกนกงาม
ตำบล :
  เขาค้อ
อำเภอ :
  เขาค้อ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67270
โทรศัพท์ :
  056-728062
โทรสาร :
  056-728062
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/11/2528
อีเมล์ :
  romklaokhaokho@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มีนาคม 2563 เวลา 09:24:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์


นายสายันต์ คงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน