ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480004
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  480004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkaesai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านต้นแหน
ตำบล :
  คูบัว
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  0-3235-2258
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/6/2476
อีเมล์ :
  ksai@ksai.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:04:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)


นายสุวัฒน์ แก้ววันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน