ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480012
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  480012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathuaymu school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยหมู
ตำบล :
  เจดีย์หัก
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  0-3231-9841
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/09/2484
อีเมล์ :
  wathuaymooschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจดีย์หัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:23:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)


นางศันสนีย์ สกุลวรกานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน