ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480015
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  480015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadnumpu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำพุ
ตำบล :
  น้ำพุ
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  032735032
โทรสาร :
  032735033
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/9/2504
อีเมล์ :
  wadnampu_school@ratchab
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำพุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)


นายประยงค์ ศรีสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน