ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480027
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  480027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  waddontako
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนตะโก
ตำบล :
  ดอนตะโก
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  0-3273-3301
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/10/2467
อีเมล์ :
  waddontako_school@ratch
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนตะโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 11:32:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)


นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน