ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้ายเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480029
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  480029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท้ายเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadtaimuang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท้ายเมือง
ตำบล :
  พงสวาย
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  0-3232-1960
โทรสาร :
  032-328791
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/07/2475
อีเมล์ :
  wadtaimuang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พงสวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 08:24:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท้ายเมือง


นายชยณรงค์ พูลมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน