ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480031
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  480031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Waddontalung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนตลุง
ตำบล :
  เกาะพลับพลา
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  0-3239-1127
โทรสาร :
  032391127
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 สิงหาคม 2466
อีเมล์ :
  sosopee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขางู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:14:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)


นางโสภี สุขเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน