ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480036
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  480036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโสดาประดิษฐาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadsodapraditharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านวัด
ตำบล :
  เขาแร้ง
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  0-32737317
โทรสาร :
  0-32737317
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กันยายน 2465
อีเมล์ :
  wadsoda_school@ratchabu
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:10:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม


นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน