ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480040
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  480040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadarunyikavas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านอรัญญิก
ตำบล :
  เจดีย์หัก
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  0-3231-3120
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/09/2483
อีเมล์ :
  s182@ratchaburi1.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจดีย์หัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:13:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)


นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน