ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480041
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  480041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbangli
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางลี่
ตำบล :
  โคกหม้อ
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  032-320661
โทรสาร :
  032-320661
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  mg763886@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหลักเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:12:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน