ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480042
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  480042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watporatsatthatham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านในคู
ตำบล :
  สามเรือน
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  0-3237-8100
โทรสาร :
  0-3237-8100
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
อีเมล์ :
  s148@ratchaburi1.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามเรือน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 15:27:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม


นายสุเทพ คำกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน