ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480043
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  480043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpikunthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพิกุลทอง
ตำบล :
  พิกุลทอง
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  0-3237-8498
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ตุลาคม 2467
อีเมล์ :
  wadpikuntong_school@rat
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08:58:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)


นายวุฒิชัย บุญหล่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน