ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพเนินพลู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480047
รหัส Smis 8 หลัก :
  70010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  480047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพเนินพลู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadpanernplu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางป่า
ตำบล :
  บางป่า
อำเภอ :
  เมืองราชบุรี
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70000
โทรศัพท์ :
  0-3226-3057
โทรสาร :
  0-3226-3057
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2467
อีเมล์ :
  S143@ratchaburi1.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางป่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:04:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพเนินพลู


นายชาตรี รัตนพิพิธชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพเนินพลู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน