ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480071
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  480071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านม่วง
ตำบล :
  บ้านม่วง
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  0897435734
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/07/2465
อีเมล์ :
  prapai_pp@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่ง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:13:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดม่วง


นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน