ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480074
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  480074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์บัลลังก์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpobunlung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดโพธิ์บัลลังก์
ตำบล :
  คุ้งพยอม
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  032200579
โทรสาร :
  032200579
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กันยายน 2478
อีเมล์ :
  watpobunlung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่งที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คุ้งพยอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:26:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์


นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน