ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480083
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  480083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaikrabok Community School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านห้วยกระบอก
ตำบล :
  กรับใหญ่
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70190
โทรศัพท์ :
  0-3229-1214
โทรสาร :
  0-3229-1214
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  hkb2554@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่งที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:29:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)


นายมิน ประจวบวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน