ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480092
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  480092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์รัตนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPHORATTANARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโพธิ์คู่
ตำบล :
  ปากแรต
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  0-3221-2499
โทรสาร :
  0-3221-2499
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  ิbua395@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่งที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 20:42:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม


นายณปภัช โล่ห์จินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน