ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480094
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  480094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดบัวขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watladbuakhaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านลาดบัวขาว
ตำบล :
  ลาดบัวขาว
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  032-743113
โทรสาร :
  032-743113
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2469
อีเมล์ :
  ladbuakhaw@moe.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่ง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดบัวขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:12:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว


นางสาวอารมณ์ศรี เทียนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน