ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480096
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  480096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kailuksurbanpong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านดงยาง
ตำบล :
  สวนกล้วย
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  0-3220-0371
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่งที่3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สวนกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 08:07:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง


นายธีรวรรณ สมสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน