ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480101
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  480101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatUmpawanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านดงมะม่วง
ตำบล :
  นครชุมน์
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  032910141
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2503
อีเมล์ :
  Tisanchai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่ง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นครชุมน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10:45:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)


นายเทียนชัย แสนสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน