ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480102
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  480102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Jantaram (Tangtrongjit 5) School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองตะแคง
ตำบล :
  หนองอ้อ
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  032-742070
โทรสาร :
  032742059
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  jantaram_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่ง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกระจับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)


นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน