ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480106
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  480106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkobschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองกบ
ตำบล :
  หนองกบ
อำเภอ :
  บ้านโป่ง
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70110
โทรศัพท์ :
  0-3228-7123
โทรสาร :
  032287123
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/10/2469
อีเมล์ :
  watnongkob@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโป่งที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09:25:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)


นางอัมพร สังข์พระกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน