ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480110
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  480110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดหนองโพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwatnongpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองโพ
ตำบล :
  หนองโพ
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  0-3238-9080
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ตุลาคม 2466
อีเมล์ :
  ch.nongpho@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพธาราม ที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:01:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ


นางนวลนภา คำกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน