ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 6 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480116
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  480116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donkabeangschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านต้นมะขาม
ตำบล :
  ดอนกระเบื้อง
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  032207922
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ตุลาคม 2466
อีเมล์ :
  donkabeang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกระเบื้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 20:05:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)


นางสุรีรัตน์ วารีนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน