ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480121
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  480121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANKONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านฆ้อง
ตำบล :
  โพธาราม
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  0-3223-2508
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/12/2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพธารามที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านฆ้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13:10:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)


นายลือศักดิ์ ปัญญาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน