ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480125
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020124
รหัส Obec 6 หลัก :
  480125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdonsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนทราย
ตำบล :
  ดอนทราย
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  0-3230-5122
โทรสาร :
  032305122
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  wdonsai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพธารามที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:21:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนทราย


นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน