ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธรรมาธิปไตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480130
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  480130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธรรมาธิปไตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thumatipatai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  คลองตาคต
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  0-3223-2375
โทรสาร :
  0-3223-2375
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2533
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพธาราม 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคลองตาคต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:11:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธรรมาธิปไตย


นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมาธิปไตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน