ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480140
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020156
รหัส Obec 6 หลัก :
  480140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAT SOI FA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสร้อยฟ้า
ตำบล :
  สร้อยฟ้า
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  032-234858
โทรสาร :
  032-234858
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  soifa.school57@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพธารามที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สร้อยฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)


นางปราณี ตันตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน