ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480142
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020131
รหัส Obec 6 หลัก :
  480142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTALUANGPOL SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดอนรัก
ตำบล :
  ท่าชุมพล
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  0-3274-1286
โทรสาร :
  0-3274-1286
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  watthaloungpol@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพธารามที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าชุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:54:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)


นายชัยพร แสงมณีเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน