ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกลางดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480148
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  480148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกลางดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGKLANGDONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองกลางดง
ตำบล :
  ชำแระ
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  032234927
โทรสาร :
  032234927
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กรกฏาคม 2467
อีเมล์ :
  nkdschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพธารามที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:36:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกลางดง


นางสาวจินตนา เฮงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกลางดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน