ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480157
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020138
รหัส Obec 6 หลัก :
  480157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนางแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnangkaew School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนางแก้ว
ตำบล :
  นางแก้ว
อำเภอ :
  โพธาราม
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70120
โทรศัพท์ :
  032240969
โทรสาร :
  032240970
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2467
อีเมล์ :
  nangkaew99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพธารามที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:33:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนางแก้ว


นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน