ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480175
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  480175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubandamnoensaduak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกวัด
ตำบล :
  ดอนกรวย
อำเภอ :
  ดำเนินสะดวก
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70130
โทรศัพท์ :
  032745194
โทรสาร :
  032745098
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พ.ย. 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดำเนินสะดวกที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกรวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:30:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ


นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน