ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480178
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  480178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHOMCHONWATDONKLANGMITTAPAPTEE 178
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหัวโคก
ตำบล :
  ดอนคลัง
อำเภอ :
  ดำเนินสะดวก
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70130
โทรศัพท์ :
  0-32267100
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2466
อีเมล์ :
  donklang178@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดำเนินสะดวกที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนคลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:43:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178


นายอุทิศ ยิ่งกำแหง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน