ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1070480183
รหัส Smis 8 หลัก :
  70020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  480183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTHARUEASCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าเรือ
ตำบล :
  แพงพวย
อำเภอ :
  ดำเนินสะดวก
จังหวัด :
  ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70130
โทรศัพท์ :
  0-3226-3480
โทรสาร :
  0-3226-3480
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2466
อีเมล์ :
  mr.surachet@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดำเนินสะดวก 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพงพวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 03:02:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าเรือ


นายสมบัติ ศรีเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน